Tekstvak: Rond 1440 werd Simon der Ghaent geboren. Hij werd later meier en rentmeester van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, in het Land van Daelhem. Simon woonde in het gehucht Chenestre, onder de schepenbank Trembleur in de parochie Saint-André in het thans Waalse deel van België. 

Na zijn dood wordt Simon aangeduid als “Simon Loison de Genestre dit le Gaent”. Hij is de oudste nu bekende voorvader van alle Loijsons uit Nederlands Limburg en alle Dergenten uit de Antwerpse Kempen. 
De benamingen Loison en der Ghaent betekenen beide oorspronkelijk gans(je). Zo werden Loijson en Dergent twee geslachten die hun oorsprong vinden in dezelfde stam en die beide in dit boek beschreven worden. 

De rode draad is de lijn die loopt van Simon, die in de 15e eeuw in het thans Waalse Chenestre (België) leefde, via zijn zoon Warnier naar hun verre nazaat Jan-Willem Loijson en zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in Nederland. Hij woonde met zijn gezin in het begin van de 20e eeuw enige tientallen kilometers noordelijker in het dorp Nieuwenhagen in Nederlands Zuid-Limburg, waar hij burgemeester was. 

In het boek worden niet alleen deze  13 generaties Loijsons, aan de hand van veel historische documenten, beschreven die actief waren als o.m. meier, schepenen, halfwin, landbouwers, priesters, Augustijnen en grondeigenaren, met hun nog levende nakomelingen. 

Ook worden veel verschillende familietakken van deze dorpsdynastie genealogisch beschreven, zoals de takken Spaubeek, Sint-Jansgeleen, Nieuwenhagen, Maastricht/Heer/Oud-Valkenburg en enkele mysteries zoals “Jonker van Loijson” en een Duitse familie von Loison die in de 17e eeuw werd beleend met adellijke leengoederen in Nordrhein-Westfalen.

Tekstvak:

Een boeiende genealogisch historische beschrijving van 500 jaar leven en werken in de Landen van Overmaas.

 

In ca. 160 blz. worden meer dan dertien generaties van het geslacht Loijson (Loyson, Loison) beschreven die oorspronkelijk leefden en werkten in het Land van Daelhem, in het begin van de 17e eeuw de taalgrens overtrokken naar Nederlands Zuid-Limburg en waarvan nakomelingen zich later ook in andere delen van Nederland zouden vestigen. Zij zijn allen nazaten van stamvader Simons zoon Warnier.

 

Daarbij zijn ook de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Jan-Willem Loijson uit Nieuwenhagen vermeld, en vele andere takken uit o.m. 

de regio Maastricht, Heer en Oud-Valkenburg.

 

Tevens wordt een genealogische beschrijving gegeven van de nakomelingen van Simons zoon Frederik, waarvan latere generaties de naam Dergent (Derghent) dragen en die leefden en leven in België. 

 

Bestellen is mogelijk door een e-mail met uw NAW gegevens en e-mailadres te sturen naar:

 

info@Loyson.com

 

U ontvangt dan de benodigde informatie en bestelinstructies.